MILIMAG.ROspre magazin

DEFINITII

Website: suport durabil al website-ului comercial “milimag.ro“.

Produs: produs având elementele caracteristice specificate pe website-ului.

Brand: marca de produs.

Consumator / Utilizator / Client: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite de aquisul comunitar privind protecţia consumatorilor, și care este parte contractantă a contractului la distanță încheiat pe website.

Profesionist: Vânzătorul produsului, parte contractantă în cadrul contractului la distanță încheiat pe website.

Suport durabil: orice instrument care permite părților contractante să stocheze informații care le sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referințe ulterioare pentru o perioada de timp adecvată, în vederea informării și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate.

Termeni și condiții: toți termenii și toate condițiile stocate pe website și care constituie termenii și condițiile contractului la distanță.

Comunicare / Informații comunicate: orice informații comunicate exclusiv digital și exclusiv prin intermediul unui suport durabil, între Profesionist și Utilizator.

Unitatea de Service a Produsului (USP): unitatea care asigura servicii post vânzare, potrivit informațiilor comunicate.

Contract la distanță: orice contract la distanță încheiat între părțile contractante în baza termenilor și condițiilor website-ului devenite opozabile părților contractante din momentulin care este comunicată confirmarea comenzii/opțiunii de cumpărare de către Profesionist.

Contul utilizatorului: secțiune creată pe website care permite comunicări între părțile contractante.

Comandă / Opțiunea de cumpărare: comunicarea de către Utilizator prin intermediul website-ului a comenzii/opțiunii sale de cumpărare a produsului pe care l-a adăugat digital în coșul sau virtual de cumpărături aflat pe website.

În Stoc / În stoc furnizor/ În stoc depozit: comunicarea disponibilității produsului pentru că acesta să poată fi comandat.

Cumpărător: Utilizatorul / Clientul / Consumatorul sau orice altă persoană desemnată de Consumator care plătește prețul de vânzare al produsului comandat.

Primitorul produsului ambalat: Cumpărătorul care primește produsul ambalat la adresa de livrare comunicată de Utilizator prin intermediul website-ului.

Conținutul website-ului: cuvinte, simboluri grafice ori combinații ale acestora care sunt produse și livratepe website în format digital în modintrinsec (cum ar fi: programul sursă și programele conexe ale website-ului, baza de date a website-ului, etc.) sau în mod explicit, prin modalități cum ar fi: texte care se constituie sau nu în documente, câmpuri cu prezentări, specificații, formulare interactive, etc.

Utilizarea abuzivă: utilizarea conținutului website-ului de către Utilizator altfel decât prin modalitățile comunicate, sau contrar Termenilor și condițiilor, ori prin modalități care contravin legii și care pot produce prejudicii, inclusiv terților.

Încălcări: utilizarea conținutului website-ului de către terți altfel decât prin modalitățile comunicate, sau contrar Termenilor și Condițiilor, ori prin modalități care contravin legii și care pot produce prejudicii Profesionistului, Utilizatorului sau altor terți.

Factură de cumpărare: factură de cumpărare a produsului, comunicată Utilizatorului.

Garanție comercială: angajament asumat de Profesionist față de Consumator, în plus față de garanția stabilită prin lege, în legătură cu produsele vândute și/sau serviciile prestate, în concordanță cu informațiile comunicate în cadrul secțiunii website-ului: “Instrucțiuni – Certificat De Calitate – Certificat De Garanție”.

Instrucțiuni – Certificat de calitate – Certificat de garanție: termeni și condiții comunicate în secțiunea“Garanții” din cadrul website-ului referitoare la certificarea calității produselor comandate, condițiile de garanție și instrucțiunile de folosință ale acestora.

Alte instrucțiuni (suplimentare): informații de utilizare a produselor comandate, comunicate suplimentar de Profesionist, altele decât cele comunicate în secțiunea “Instrucțiuni – Certificat De Calitate – Certificat De Garanție”, în măsură în care astfel de instrucțiuni sunt considerate necesare de către Utilizator și sunt asigurate de către furnizorii produselor.

Livrarea: informații comunicate în secțiunea cu aceeași denumire a website-ului, referitoare la condițiile în care Profesionistul livrează produsele comandate.

Caracteristici obligatorii: caracteristicile obligatorii ale produsului comandat, existente la dată livrării și comunicate în secțiunea website-ului “Livrarea”.

Dată livrării: dată comunicată de către Profesionist și la care Consumatorul sau persoană desemnată de acesta se află la locul livrării și întră în posesia produsului comandat.

Returnarea produselor: informații comunicate în secțiunea cu aceeași denumire a website-ului referitoare la “condițiile obligatorii” în care Consumatorul se poate retrage din contractul la distanță. Considerentele generale și condițiile comerciale prevăzute în prezența secțiune sunt în concordanță cu cerințele legale aplicabile contractelor încheiate la distanță, stipulate prin OUG 34 din 4 iunie 2014.

Cod de voucher: cod format din maxim 14 caractere comunicat de Profesionist prin intermediul mijloacelor de comunicare online alese de acesta, care, introdus în coșul de cumpărături determina aplicarea unui discount procentual pentru produsele incluse într-o campanie de tip voucher, conform regulamentului campaniei, și care poate fi folosit pentru o comandă plasată în cadrul website-ului.

Campanie de tip voucher: campanie promoțională ce comunica un discount procentual ce poate fi aplicat prin intermediul codurilor de vouchere, perioada de valabilitate și condițiile de aplicabilitate, prezentate în cadrul regulamentului campaniei. Orice campanie de tip voucher va respectă Regulamentul specific și Termenii și Condițiile Generale, comunicate în pagină dedicată din secțiunea “Campanii” și/sau prin intermediul mijloacelor de comunicare online folosite de Profesionist.

CONDIȚII GENERALE

Toate prețurile și toate costurile din cadrul website-ului se vor exprimă în RON

Prin generarea opțiunilor de cumpărare/comandă și de acceptare a tuturor Termenilor și condițiilor, Utilizatorul se obligă să plătească prețul produsului comandat și Profesionistul se obligă să livreze produsul în stare conformă, nouă și ambalată, la adresa din România comunicată digital de către Utilizator în cadrul website-ului.

Utilizatorul se obligă să completeze digital, integral formularele website-ului cu date reale, actuale, corectesi complete. În cazul în care Profesionistul constată că Utilizatorul a furnizat date nereale, neactuale, eronate sau incomplete, care i-au adus prejudicii, poate angaja răspunderea civilă sau penală a Utilizatorului, după caz.

Executarea contractului la distanță se realizează doar cu ajutorul informațiilor comunicate.

Orice informații comunicate Utilizatorului prin alte mijloace decât prin intermediul website-ului, nu presupun alte garanții decât cele oferite de către Profesionist prin informațiile comunicate exclusiv prin intermediul website-ului.

Utilizatorul recunoaște dreptul Profesionistului de a include în informațiile comunicate și mesaje publicitare, promoții sau campanii publicitare și altele asemenea.

Orice utilizare abuzivă a conținutului website-ului poate atrage răspunderea civilă sau penală a persoanei vinovate, precum și blocarea accesului Utilizatorului la informațiile comunicate, fără o notificare prealabilă.

Dacă Profesionistul nu își poate îndeplini obligățiile datorită unor cazuri fortuiteaflate în afară posibilității sale de control, acesta este exonerat de răspundere față de orice pretenții ale Utilizatorului pentru orice posibile prejudicii cauzate în astfel de împrejurări.

Profesionistul este exonerat de răspundere și că urmare a eventualelor prejudicii cauzate Utilizatorului prin accesarea de către acesta, direct sau indirect din website, a altor site-uri web.

Utilizatorul acceptă că Profesionistul nu poate oferi garanții privind securitatea informațiilor comunicate digital. Tot astfel Utilizatorul acceptă că Profesionistul nu poate garanta confidențialitatea informațiilor comunicate digital și care sunt interceptate de către terți.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Profesionistul are obligăția de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizator.

Datele personale sunt colectate în vederea prelucrării acestora în scop de comunicare/marketing/publicitate. Cu toate acestea, Utilizatorul nu este obligat să furnizeze datele cu caracter personal.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Profesionist și pot fi comunicate numai băncilor sau curierilor colaboratori, în măsură în care aceste informații le sunt necesare în relația cu Utilizatorul.

Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul se poate adresa Vânzătorului cu o cerere scrisă, datată și semnată la următoarea adresa de e-mail: vânză[email protected] Urmare a solicitării de ștergere a Contului creat în cadrul website-ului, operațiunea fiind ireversibilă, Utilizatorul nu va mai avea posibilitatea accesării online a formularelor din cadrul website-ului, respectiv Procesul Verbal și Declarația De Retragere.

Dacă unele din datele Utilizatorului sunt incorecte, acesta trebuie să informeze Profesionistul de îndată.

Conținutul website-ului aparține în exclusivitate Profesionistului,inclusiv că cesionar exclusiv al dreptului de autorasupra unor părți din acesta. Astfel, conținutul website-ului este protejat de lege și orice folosire a să în alt mod decât cel indicat explicit incadrul website-uluiin conformitate cu Termeniisi condițiile, fără acordul explicit al Profesionistuluisau al autorilor cedenti, se pedepsește conform legii.

Utilizatorul își asumă în exclusivitate consecințele accesării și utilizării conținutului website-ului cu încălcarea Termenilor și condițiilor, a legilor românești aplicabile, sau a legilor locului din care acesta poate accesa și utiliza website-ul în mod direct ori indirect.

Utilizatorul și Profesionistul se obligă să-și aducă reciproc și imediat la cunoștință orice încălcări.

Eventualele dispute privind executarea contractului la distanță se interpretează în baza legilor din România și se judecă exclusiv de către instanțele din România.

Dacă Utilizatorul nu este de acord cu Termenii și condițiile, acesta nu are permisiunea Profesionistului să utilizeze conținutul website-ului, iar utilizarea conținutului website-ului fără permisiunea Profesionistului atrage răspunderea civilă sau penală a Utilizatorului, după caz.

CONFIDENȚIALITATE

Milimag.ro respectă intimitatea clienților săi. De aceea avem mare grijă că toate informațiile furnizate de cumpărătorii noștri să rămână strict confidențiale.

Folosirea datelor personale

Orice informație oferită milimag.ro este protejataă în conformitate cu legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Stocăm informațiile clienților – nume, numere de telefon, adrese, adrese de email, istoricul comenzilor efectuate etc. pentru a oferi servicii de vânzare online cât mai bune și mai rapide, însă toate aceste date rămân confidențiale. De asemenea, adresa de email este folosită pentru newsletter, doar cu acordul persoanei vizate.

Pentru securitatea cumpărăturilor, milimag.ro nu are acces la datele cardurilor bancare.

Milimag.ro nu transferă datele personale către terți decât pentru a realiza procesul de vânzare/cumpărare.

Adresa și numărul de telefon sunt transferate către curier pentru a efectua livrarea la destinatar. Curierul nu partajează aceste date cu nici o altă entitate și nu le folosește decât în scopul de a realiza livrarea.

Milimag.ro nu transferă datele personale în nici o altă țară.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate (dvs. sau o altă persoană a cărei date le furnizați) au următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la date. Orice persoană vizată are dreptul de a cere o confirmare asupra faptului că datele sale sunt sau nu prelucrate și orice alte informații privitoare la acestea.;
  • Dreptul de intervenție asupra datelor. Orice persoană vizată are dreptul de a cere rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.;
  • Dreptul de opoziție . Persoană vizată are dreptul de a se opune că datele sale să facă obiectul unei prelucrări (de ex. folosirea datelor pentu marketing direct);
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • Dreptul de a se adresa justiției.

Pentru toate comunicările privind datele de caracter personal, folosiți orice modalitate de contact din secțiunea Contact.

*ANSPDCP – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

*) Utilizatorul acceptă faptul că între caracteristicile produsului și cele evidențiate prin poză acestuia pot există diferențe de dimensiune, formă, culoare, strălucire, reflexie etc.

Alte link-uri utile:

CONTUL MEU    COȘ DE CUMPĂRĂTURI

FINALIZARE COMANDĂ

POLITICA COOKIE    POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE RETUR ȘI RAMBURSĂRI